Més de 30 anys dedicats al teu benestar

AVÍS LEGAL

 

En compliment al que estableix la llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, indiquem les dades de la informació general del nostre lloc:

* Titular: Óscar Asorey Martínez

* Domicili: Passeig Sunyer, Nº 11, 1º 3ª 43202 Reus (Tarragona)

Tel.: 977.328.342

* Número d’Identificació Fiscal: 40993781F

LEGISLACIÓ
Amb caràcter general les relacions entre EL TITULAR amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquest lloc web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.

 

ÚS I ACCÉS D’USUARIS

L’Usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb TITULAR. o qualsevol de les seves delegacions.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat del TITULAR i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els continguts de les seves pàgines web ni encara citant les fonts, excepte consentiment per escrit del TITULAR

 

CONTINGUT DE LA WEB I ENLLAÇOS (LINKS)

EL TITULAR es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en les seves pàgines web podent inclús limitar o no permetre l’accés a aquesta informació a certs usuaris. EL TITULAR no assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per “links” o enllaços des de qualsevol pàgina web propietat del TITULAR La presència de “links” o enllaços a les pàgines web del TITULAR. té finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos.

 

Modificació de la Política de la Privacitat

ISEP CLÍNIC REUS garanteix l’íntegre i ple compliment de les obligacions disposades pel Reglament General de la Llei de Protecció de Dades: Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquests i per la qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

 

Seguretat

El lloc web utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptada en la indústria com ara tallafocs, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l’objecte d’evitar l’accés no autoritzat de dades. Per aconseguir aquests fins, l’usuari / client accepta que el prestador obtingui dades per efecte de la corresponent autenticació dels controls d’accés.
Tot procés de contractació o que comporti la introducció de dades personals (salut, ideologia, …) seran sempre transmesos mitjançant protocol de comunicació segura (HTTPS: //) de tal manera que cap tercer tingui accés a la informació transmesa via electrònica.

Cal assenyalar que es processen d’acord amb les lleis locals i que no es venen a tercers.

Política de devolució

Tot material que sigui personalitzat i gestionat a petició no podrà retornar-se. En tractar-se de serveis intangibles, no és possible la devolució dels mateixos, en cas que l’usuari ho volgués.

 

Terminis de lliurament

Els serveis es realitzaran en el dia i hora acordada prèvia la contractació. Es podrà modificar sempre que s’hagi avisat amb temps i hi hagi disponibilitat horària per part del professional que ho vagi a atendre.

 

Anul·lació

Un cop contractat els serveis es podran anul·lar amb una antelació de 48 hores, abans de la prestació del mateix amb dret a devolució de l’import o com a adob a la nova cita.

Qualsevol problema té solució

A vegades, per situacions o circumstàncies de la vida, necessites ajuda professional.

977.328.342

 

 

ISEP Clínic Reus compta amb un equip de professionals per ajudar-te a superar qualsevol circumstància que estiguis passant. L’atenció multidisciplinar ens donarà una completa visió del teu cas per dissenyar l’estratègia de recuperació més adient. Per nosaltres ets únic.

ISEP CLINIC REUS | Passeig Sunyer, Nº 45, bxs, 43202 Reus (Tarragona) | Telèfon: 977.328.342

Els núvols sempre acaben marxant i surt el sol